ASPAIVETS.ro este site-ul oficial al Asociatiei pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS – ASPA IVETS  (denumită în continuare “ASPA IVETS”).

Obiectul și acceptarea termenilor de utilizare

Accesul şi utilizarea site-ului ASPAIVETS.ro (denumit în continuare “site”) se face în termenii şi condiţiile de mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

Confidențialitate

Prin utilizarea Site-ului nostru, se consideră că ați acceptat Politica noastră de Confidențialitate. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod expres să acceptați această politică.

Limitarea răspunderii

Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS – ASPA IVETS nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații folosind pagina de contact a site-ului.

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Obligațiile utilizatorilor

Utilizatorii vor accepta următoarele condiţii:

 • să nu publice, transmită sau distribuie informaţii care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;
 • să nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
 • să obţină sau să încerce să obţină acces neautorizat, indiferent de metodă.

Este interzis să utilizaţi site-ul în scop publicitatar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial.

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul şi utilizarea acestui site dacă sunt încălcaţi Termenii şi condiţiile.

Disponibilitate și defecte

Site-ul nostru nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul “așa cum este” si “așa cum este disponibil”, și în măsura permisă de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel.

Nu avem nici o obligatie de a actualiza informațiile de pe Site-ul nostru, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul nostru și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.

Condiții de folosire a informațiilor de pe site

Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site, cu condiţia să reproduceţi fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi, nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a asociatiei pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS – ASPA IVETS.

De asemenea, trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

Legislație

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentele termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare.

Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale Contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forta majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Litigii

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Societate și vizitatorii siteului se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Întrebări și solicitări privind termenii și condițiile

Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS – ASPA IVETS îți stă la dispoziție pentru orice nelămuriri, clarificări sau orice detalii de care ai nevoie cu privire la termeni și condiții.

Ne poți contacta și pentru orice sugestii sau comentarii legate de termenii și condițiile noastre.

 • Adresă: Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS – ASPA IVETS, Șos. București-Giurgiu, nr. 50-100, Comuna Călugăreni, sat Uzunu, Giurgiu, România
 • Nr. telefon: 0246 707 400, 0722 376 888
 • E-mail: office@aspaivets.ro